تهیه بالشتک الاستومری (نئوپرن) – اتوبان قزوین – رشت ( منجیل )