پل کابلی ولیعصر شیراز – تهیه و نصب درز انبساط الاستومری