بیمارستان Chone (اکوادور)

نکات مهم و حقایق

محصولات Mageba

نوع: RESTON  PENDULUM DUPLO

ویژگی ها: تست نمونه اولیه در Sismalab ایتالیا

نصب: 2019

سازه

شهر: Chone

کشور: اکوادور

نوع: ساختمان چند طبقه

اتمام ساخت: 2019

مالک: وزارت بهداشت

پیمانکار: China CAMC Engineering Co. Ltd.

بیمارستان Chone (اکوادور)

شرح پروژه

به دلیل یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.8 ریشتر در آوریل 2016 ، بیمارستان عمومی شهر Chone در غرب اکوادور می بایست با دو اولویت اصلی بازسازی می شد: بازسازی باید در اسرع وقت انجام پذیرد تا رسیدگی به مردم محلی مجددا امکان پذیر شود و ساختمان جدید باید بتواند در برابر هرگونه حوادث لرزه ای مشابه در آینده مقاومت کند و از این طریق از زندگی مردم محافظت کند ، در هزینه های ساخت مجدد صرفه جویی کرده و در صورت لزوم از کمبود خدمات در زمان های ضروری جلوگیری کند. تصمیم گرفته شد که با نگاهداری ساختمان برروی تکیه گاه های جداساز ، ساختمان از جهت لرزه ای محافظت شود.

گستره Mageba

از بین انواع جداسازهای لرزه ای موجود ، جداسازهای پاندولی با توجه به نیازهای خاص پروژه انتخاب شدند.

156 عدد جداساز RESTON  PENDULUM DUPLO با قطر 640 میلی متر و ظرفیت بار 1500KN تامین شده است. دو واحد دیگر برای آزمایش نمونه اولیه ساخته شده است ، که برای بررسی عملکرد لرزه ای از قبل، در Sismalab ایتالیا انجام شد.  تولید در کارخانه mageba در شانگهای انجام شد و نصب آن تحت نظارت mageba سوییس و مکزیک صورت گرفت.