ROBO SLlDE

ارزیابی فنی اروپا

ارزیابی فنی اروپا

توضیحات عمومی

بدنه ارزیابی فنی که صادر کننده ارزیابی فنی اروپاست شامل:

 • نام تجاری سازنده محصولات
 • خانواده محصولات که متعلق به سازنده می باشند
 • سازنده
 • کارخانه تولیدکننده

این ارزیابی مطابق با آیین نامه EU شماره 2011/305 می باشد .

تکیه گاه های کروی و استوانه ای ماگبا

ساخته شده از UHMWPE( پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا)

تکیه گاه کروی و استوانه ای با مصالح لغزنده مخصوص ساخته شده از UHMWPE( پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا) ROBO SLIDE EAD تکیه گاه های کروی و استوانه ای با مواد لغزنده خاص ساخته شده با UHMWPE نسخه مربوط به دسامبر2016ارزیابی فنی اروپا مطابق با زبان رسمی خود نوشته شده است و ترجمه آن به هر زبان دیگری می بایست کاملا مطابق با نسخه اصلی آن باشد.

ارتباط با این مرکز به صورت الکترونیکی تمام وقت می باشد و هرنوع انتشار جزئی با ذکر مرجع بلامانع می باشد.

قسمت های مهم:

 • شرح فنی محصولات

تکیه گاه های کروی و استوانه ای ماگبا اجازه چرخش و جابجایی به واسطه سطح منحنی لغزنده بین ورق های فلزی (مطابق عکس پیوستA ) را میدهند.

موضوع ETA تکیه گاه ها و جداسازهای لرزه ای می باشد که شامل، راهنماها یا محدودیتهای لازم در صورت لزوم می شود. به عنوان جایگزین در شکل A تکیه گاه لرزه ای میتواند به صورت وارونه اجرا شود، که در اینصورت صفحه مسطح لغزنده در زیر قرار میگیرد.

تکیه گاه های کروی و استوانه ای ماگبا براساس استاندارد EN1337-7 طراحی شده اند و جهت کنترل مواد لغزنده از آیین نامه EN1337-2 استفاده شده است. همانطور که در EN1337-1-A نشان داده شده است، مصالح لغزنده مخصوص ساخته شده از UHMWPE دارای نقطه ذوب حداقل 50 درجه سانتی گراد بیشتر از بیشینه دمای کارکرد شرح داده شده در زیر میباشند و برای دماهای زیر محدوده EN1337-2 مناسب می باشد و استفاده از ان باعث بهبود مقاومت سایشی و ظرفیت باربری تکیه گاه میگردد.

سطوح لغزنده دایره ای به قطر کمتر از 75 و بیشتر از 1500 میلیمتر ساخته شده از UHMWPE ، و با دمای موثر کمتر از 50- درجه و بیشتر از 48 درجه خارج از دامنه ETA می باشد.

تکیه گاه ها با زاویه 2Ɵ<60 برای تکیه گاه کروی و 2Ɵ<75 برای تکیه گاه استوانه ای خارج از محدوده ETA میباشد.

ترکیب مصالح استفاده شده همیشگی در تکیه گاه کروی و استوانه ای با مصالح لغزنده از جنس UHMWPE

ROBO SLlDE

سطح تماس ساخته شده از فولاد ضدزنگ (درصد بالای کروم و نیکل و درصد پایین کربن) مطابق عبارت 5.4 در EN1337-2 و یا پوشانده شده با کروم سخت مطابق بند 5.5EN1337-2 می باشد.

مواد فلزی مورد استفاده در ورق پشت بند مطابق با بند 5.6 EN1337-2 میباشند.

پیوست مصالح لغزنده مطابق بند 7.2EN1337-2 می باشد.

در بررسی مصالح لغزنده ROBOSLIDE ،به جای PTFE در آیین نامه EN1337-2 ، به EN1337-7 رجوع شود .

 • مشخصات مصالح مورد نظر مطابق با کاربرد EAD:

از تکیه گاه های کروی و استوانه ای ماگبا برای محافظت از پل و سازه در محدود EN1337-1 استفاده میشود.

از تکیه گاه های کروی وا ستوانه ای ساخته شده از مصاح لغزنده مخصوص UHMWPE ROBO SLlDE در ساختمانهای غیرصلب با جابجایی های نسبتا بزرگ ناشی از بارهای دائمی و همچنین بارهای روسازه که باعث ایجاد جابجایی در تکیه گاه خواهد شد و همچنین در پل های راه اهن سریع السیر و در دماهای پایین استفاده می شود. از این نوع تکیه گاهها در سازه های فلزی و بتنی وکامپوزیت هم استفاده میشود.

قوانینی که در ETA می باشد براساس تجربه کاری 50 ساله و بررسی مسیر لغزش کلی این تکیه گاه ها می باشد و بر اساس جدول 2 ارائه شده در ETA میباشد.

اگر بجای استفاده از مصالح مخصوص لغزنده ساخته شده از UHMWPE ROBO SLlDE از مصالح کامپوزیت مندرج در EN1337-2 استفاده شود، عمر مفید جداساز 10 سال کم میشود.

این وظیفه سازنده(جداساز) است که اطلاعات مناسب جهت استفاده از تکیه گاه ها و راهنمای کلی براساس اصول اولیه ETA را ارائه دهد.

این نوشته (ETA) ضمانت یا گارانتی از سوی نویسنده نمیباشد بلکه تنها راهنمایی برای انتخاب بهتر محصول میباشد.

 • عملکرد محصولات و مرجع روشهای استفاده شده برای ارزیابی:

3-1- عملکرد تکیه گاه های کروی و استوانه ای ماگبا ساخته شده از ROBOSLlDE

ROBO SLIDE EAD

3-2- عملکرد مصالح لغزشی ساخته شده از ROBO SLlDE

ROBO SLlDE

 • ارزیابی و تاییدیه ثبات عملکرد سیستم درخواستی با مرجع و اصول قانونی آن AVCP

براساس تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون اروپا 95/467/EC، تصمیم کمیسیون بر این شد که سیستم ارزیابی برابر یک باشد. (پیوست V ملاحظه شود)

 • جزئیات ضروری فنی برای اجرا AVCP ، مطابق استاندارد EAD

جزئیات ضروری فنی برای اجرای AVCP توسط انیستیتو فناوری و ساخت آلمان مورد ارزیابی قرار میگیرد که هر ساله 2 بار از کارخانه بازدید می نمایند.

پیوست A

معرفی محصولات و نحوه استفاده

ROBO SLlDE

تکیه گاه کروی و استوانه ای ماگبا شامل ورق محدب کروی یا سطح استوانه ای (المان چرخشی) و یک ورق مقعر کروی یا استوانه ای که از جنس ROBO SLlDE و مواد گیرنده میباشد.

تکیه گاه کروی و استوانه ای میتواند به صورت ترکیب یک ورق مسطح با هدایتگر مطابق شکل A-3 نیز مورد استفاده قرار بگیرد تا تکیه گاه آزاد بسازند.

ROBO SLlDE

 1. جابجایی در تمامی راستاها آزاد
 2. جابجایی در یک راستا توسط یک هدایتگر داخلی
 3. جابجایی در یک راستا توسط یک هدایتگر خارجی
 4. ثابت با استفاده از حلقه مهار

(a ثابت با سطح لغزنده

(b بدون انتهای آزاد برای جابجایی در راستای y

ROBO SLlDE

(a جابجایی در تمام جهات آزاد

(b جابجایی در راستای x با هدایتگر داخلی

 1. c) جابجایی در راستای x با هدایتگر خارجی

پیوست B

ضریب اصطکاک لغزشی

ضریب اصطکاک MAXµ برای ارزیابی و طراحی جداساز مورد استفاده قرار میگیرد. این مقادیر در حرکات دینامیکی بالا که در محدوده لرزه ای رخ می دهد لحاظ نمی گردد. اثر اصطکاک نباید برای کاهش اثرات بارهای افقی خارجی استفاده شود.

 • ضریب اصطکاک در دماهای پایین

برای المان لغزشی که از صفحات صیقلی شده ROBO SLlDE ساخته شده اند در مناطقی که دمای آنها زیر °35- نمیباشد ضریب اصطکاک از فرمول زیر حاصل میشود:

برای هدایتگرها ضریب اصکاک مستقل از فشار محاسب میشود و برابر 1 میباشد.

 • ضریب اصحکاک برای مناطق با دمای خیلی پایین

برای دماهای زیر °35- ضریب اصطکاک از فرمول زیر محاسبه می گردد:

برای هدایتگرها ضریب اصطکاک مستقل از فشار محاسب میشود و برابر 0.12 میباشد.

 • ضریب اصطکاک برای هوای متوسط

ضریب اصطکاک برای مناطق معمولی که دمای کمینه زیر °5- نمی ۀید از فرمول زیر محاسبه میشود:

برای هدایتگرها ضریب اصطکاک 0.07 درنظرگرفته میشود.

برای مصالح کامپوزیت به بند 7/6 آیین نامه EN1337-2 مراجعه شود.

پیوست C

خصوصیات مصالح

پیوست E

ظرفیت باربری تکیه گاه

فشار بالا ممکن است باعث کاهش سطح عملکرد لغزندگی گردد و منجر به شکست سازه یا نزدیک به شکست گردد. این حالت به عنوان حد نهایی درنظرگرفته می شود.

E-1– تاییدیه طراحی برای صفحات لغزنده

زمانیکه ابعاد صفحات لغزنده محاسبه میشودباید تمامی نیروهای داخلی و لنگرهای ناشی از انها و مقاومت اصطکاکی درنظر گرفته شود. مقادیر طراحی می بایست براساس معیارهای درج شده در EN1337 محاسبه شود. تغییرشکل های مصالح لغزنده می بایست مطابق محدودیتهای E.2 باشد.

شرایط زیر، تحت بارهای اساسی تایید میگردد:

Nsd= نیروی محوری جایگزین حدنهایی

Fk= مقاومت فشاری مشخصه براساس جدول E-1

Mɣ = ضریب ایمنی جزئی برای مصالح براساس EN1990

A= سطح تماس ورقه لغزنده مسطح یا منحنی

λ= ضریب داده شده در پیوست I

Ar= مساحت کاهش یافته سطح لغزنده که مرکز آن نقطه ایاست که Nsd اعمال میشود.

Ar ممکن است براساس اصول تئوری پلاستیک محاسبه می شود با فرض تنش در سطح مستطیلی (پیوست i) از خروج از مرکزیت هدایتگرها میشود صرفنظر کرد.

نکته: مقدار Mɣ باید در NDP داده شود (پارامتر محاسبه شده ملی) در صورتی که این مقدار در NDP نبود مقدار ان برابر 1.4 درنظر گرفته شود.

برای ورق ROBO SLlDE با کوچکترین بعد L یا a بزرگتر از 100 میلی متر، سطح تماس A و Ar به عنوان سطح ناخالص بدون کسر کردن حفره ها (سوراخ ها). برای ورق با a,L<100 mm مساحت حفره ها از سطح ناخالص کم میشود.

مشخصه عملکرد محصولات براساس ارزیابی مطابق با بند1-2-2 در EAD می باشد.

مقاومت مشخصه فشاری ROBO SLlDE در جدول E-1 داده شده است و برای تکیه گاه ها مخصوص مناطق با دمای بیش از °48 معتبر است. برای تکیه گاه ها در معرض دمای بیش از 35 یا 48 درجه مقاومت فشاری مشخصه از درونیابی خطی با مقادیر آورده شده در جدول E-1 محاسبه می شود.

برای هدایتگرها با مصالح کامپوزیت به صفحه 6/6 EN1337-2020 مراجعه شود.

به منظور ارزیابی تنش فشاری سطح منحنی لغزنده ، سطح مقطع جایگزین میشود.

در محاسبه نیروها و لنگر داخلی که در سطح منحنی شکل که برای مقابله با مقاومت اصطکاکی رخ میدهد، نیروهای افقی خارجی و شرایط چرخش در تکیه گاه لحاظ میگردد.

نکته: در پیوست J در ETA، فرمولهایی برای ارزیابی گریز از مرکز آورده شده است.

جدایی صفحه لغزنده ممکن است باعث ایجاد سایش بر اثر الودگی و افزایش تغییرشکل بر اثر محدودیت و کمبود مهار ورقه ROBO SLlDE شود. این موضوع نظم دوره استفاده را به خطر می اندازد و تنش در لبه بیرونی برابر صفر درنظر گرفته میشود.

در هدایتگرها این موضوع استثنا است و تنش در لبه بیرونی بزرگتر از صفر لحاظ میگردد. در این فرآیند رفتار مصالح لغزنده الاستیک فرض می شود و ورق های پشتبند به صورت صلب عمل می کنند. شرایط تنش بزرگتر از صفر زمانی ارضا میشود که خروج از مرکزیت کلی e t روی نقطه پیش بینی شده قرار گیرد.

این اتفاق زمانی میافتد که :

et=l/8

L برابر قطر آورده شده در پیوست H می باشد.

E-2– هدایت گرها

هدایت گرها برای مقاومت در برابر نیروهای افقی Vd در دائما تغییر می کندد. با توجه به ساختار تکیه گاه هدایتگرها به صورت خارجی یا مرکزی ساخت می شوند.

مصالح لغزشی روی مسیر اصلی ثابت می شوند. ضریب c بین مصالح لغزنده در شرایط بسیار محدودی به روش زیر محاسبه می شود:

مثال آورده شده در مورد هدایتگرها در شکل A-1 در پیوست A از ETA در طراحی اتصال حالت حدی براساس EN1993-1-1 می باشد. تاثیر نیروی افقی، لنگر و نیروی اصطکاکی لحاظ می گردد.

در جاییکه چرخش طراحی حول محور عرضی در راستای ضلع کوچکتر a از 0.2 میلی متر بیشتر شود، باید یک المان چرخشی مطابق شکل 1-3-3 در EN1337-1 درنظر گرفته شود. این شرایط باید تحت عوامل مختلف بررسی شود.

E-3– حلقه مهری

مشخصه عملکرد مصالح براساس شرایط زیر ارزیابی می شود. تکیه گاه های کروی و استوانه ای با حلقه فلزی مهاری سرجای خود ثابت شده باشند. اصول طراحی پیستون POT BEARING ها در بند 6 ام آیین نامه EM337-5 داده شده است.

E-4– ورقه فولادی ضدزنگ

حداقل ضخامت فولاد ضد زنگ براساس جدول E2 درنظرگرفته می شود.

ارزیابی عملکرد محصولات براساس شرایط زیر است:

 • ورقه فولادی ضدزنگ که در تماس ورق پشت بند هست، در تماس با ورقه ROBO SLlDE نیز قرار میگیرد.
 • اتصال ورق ضدزنگ با پیچ خواهدبودو برای این منظور باید از الیاژ فولادی ضد زنگ (Austenitic steel ) استفاده شود که در برابر خوردگی مقاوم می باشد. این ورق میبایست در تمامیگوشه ها امتداد یابد و در تماس کامبل با ROBO SLlDE باشد. بیشینه فاصله ممکن با توجه به نوع تکیه گاه در جدول E-3 آورده شده است.

پیوست F

رفتار نیرو- تغییرمکان

مشخصه عملکرد محصولات تحت شرایط زیر بررسی میشود:

 • مواد ROBO SLlDE توسط صفحات فلزی ساپورت می شود.
 • شرای طو وضعیت هندسی در پیوست K اورده شده است.

طراحی ورق های پشت بند با توجه به موارد زیر انجام می شود:

 • مقاومت طراحی با توجه به نیروهای داخلی و لنگرهای ناشی از نیروهای جانبی و تغییر شکل های ثانویه محاسبه می شود.
 • کاهش سطح مقطع
 • تغییر شکل های آتی
 • سختی مورد نیاز برای حمل و نصب
 • توزیع نیروها در مجاورت اعضای سازه ای بعد از بارگذاری

نکته: اگر تغییرشکل ها از مقدار بدست امده از فرمول زیر تجاوز نماید یک خلا غیرقابل قبول بین ورق پشت بند و ورقه بالایی رخ می دهد که ممکن است باعث برهم خوردن تعادل در المان لغزنده گردد. این شرایط روی سرویس دهی تاثیر می گذارد.

مقدار w∆ که در شکل F-1 نشان داده شده است می بایست شرایط زیر را ارضا نماید:

که در آن L,H در پیوست H آورده شده است.

ϬRSL فشار متوسط در سطح لغزنده

K ضریب سختی وابسته به جنس مواد لغزنده

تنش در ورق پشت بند که همراه با تغییرشکل خواهد بود نباید از تنش تسلیم بیشتر گردد، تا از تغییرشکل دائمی جلوگیری شود. مدل تئوری برای ارزیابی الزامات فوق، شامل تاثیرات برروی تکتک اجزای جداساز و تاثیر قابل توجهی روی المانهای سازه ای و ویژگیهای بلند مدت و کوتاه مدت اعضا می گردد.

برای طراحی فلزی و بتنی، مقادیر مشخصات مصالح به ترتیب بر مبنای EN1993-1-1 و EN1992-1-1 می باشد.

در این مدل فرضیات به شرح زیر می باشد:

بارهای مرکزی

مدول الاستیسیته فرضی ROBO SLlDE برابر 900 مگاپاسکال

ضریب پواسون فرضی مصالح ROBO®SLlDE=0.44

در مورد اعضای مجاور سازه ای صلب کاهش خطی مدول الاستیسیته بتن یا ملاط از گوشه به مرکز ورق پشت بند از 100% به 80% می رسد.

روش مناسب محاسبه تغییر شکل w∆ برای مصالح رایج در پیوست k آمده است.

اگر از روش های ارائه شده در پیوست k استفاده می نمایید، در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، نیازی به ارزیابی تنش تسلیم در ورق پشت بند نمی باشد:

 • مقاومت بتن میبایست حداق 25-30 براساس EN206-1 باشد.
 • فولاد مصرفی نیز می بایست حداقل از نوع S355 براساس EN10025 باشد.

در صورت استفاده از فولاد و بتن از رده های پایین تر مقادیر محاسبه شده، با توجه به ضرایب زیر کاهش داده میشوند:

 • 9 وقتی که از بتن کلاس 25 یا 20 استفاده شود.
 • 67 وقتی از فولاد S235 استفاده شود.
 • 6 وقتی از بتن 20یا25 و فولاد S235 استفاده شود.

نکته: موارد بالا تنها معیارهای تعیین تغییرشکل های w∆ نمیباشد. میبایست توجه ویژه ای به بارهای وارده در حین ساخت گردد (زمانیکه ورقهای پشت بند بزرگ بوده و هنوز در بتن ثابت نشده اند)

محاسبه تغییر شکل های مرتبط با ورق پشت بند محدب حذف می گردد. ورق های مربع یا مستطیل شکل با ورق ها ی دایره ای به قطر زیر نظیر میگردند.

که در ان a ضلع مربع یا ضلع کوچکتر مستطیل میباشد.

ضخامت ورق پشت بند نیز از فرمول زیر محاسبه می گردد:

}MAX

10mm

ab: ضلع کوچکتر ورق پشت بند

bb: ضلع بزرگتر ورق پشت بند

پیوست G

قابلیت چرخش

نشانه عملکرد محصولات با توجه به شرایط ارائه شده در ETA انجام میگیرد:

وجود تمامی شرایط اساسی زیر بسیار مهم است:

 • صفحه فلزی به صورت کامل با ورقه ROBO SLlDE پوشیده شود.
 • نمی بایست هیچ اتصال و ارتباطی بین صفحه بالایی و پایینی باشد(مطابق شکل EN1337-1 در پیوستA)

با توجه به شرایط فوق، افزایش قابلیت چرخش می بایست در محاسبات لحاظ شود.

برای چرخش حول محور عرضی هدایتگر به E-2 در پیوستE مراجعه شود.

برای هدایتگر با مصالح کامپوزیت به بند3-6 در EN1337-2 رجوع شود.

پیوست H

ویژگی های هندسی ورق ROBO SLlDE

H-1: جزئیات اجرایی و ابعاد شیارها در ROBO SLlDE

تنها در صورت دارا بودن شرایط زیر عملکرد تکیه گاه های کروی و استوانه ای قابل قبول می باشد:

H-1-1: انحنای در ورق ROBO®SLlDE

ورقه های ROBO SLlDE مطابق شکل زیر روی یکدیگر قرار گرفته میشوند. ابعاد به میلی متر می باشد.

ROBO SLlDE

در جدول زیر مقادیر ثابت برای ضخامت و عمق شیارها (با توجه به هندسه تکیه گاه )نشان داده شده در مقطع X-X آورده شده است.

ROBO SLlDE

دامنه تغییرات h به اندازه 0.2± میلی متر و برای طول 1200 میلی متر این مقدار به 0.3± میلی متر میرسد. در هنگام نصب حداقل دو نقطه می بایست در نقاط اندازه گذاری شده ثابت گردند.

دامنه تغییرات قابل قبول برای ضخامت ورق ROBO SLlDE تک یا چندگانه 0.3 میلی متر و برای ورقه های به قطر 1200 میلی متر 0.4 میلی متر می باشد.

H-1-2: ورقه ROBO SLlDE مسطح

ورقه ROBO SLlDE باید به صورت دایره ای باشد و ممکن است در نهایت از چهار قسمت تشکیل شوند(تقسیم بندی های بیشتر در ETA گنجانده نمی شوند).

کوچکترین بعد a نباید از 50 میلی متر کمتر باشد. فاصله بین ورق های ROBO SLlDE نباید بیشتر از 2 برابر ضخامت ورق پشت بند باشد.

ROBO SLlDE

H-1-3: ورقه های ROBO SLlDE منحنی

ورقه های منحنی منحنی بصورت دایره ای و یا به صورت یک دیسک یا حلقه میباشد. قطر دیسک نباید کمتر از 1000 میلی متر و پهنای حلقه نمی بایست از 50 میلی متر کمتر باشد. حلقه ممکن است به قسمتای مساوی تقسیم شود. پهنای حلقه جداکننده ورق پشت بند نباید از 10 میلیمتر بیشتر باشد.

ROBO SLlDE

H-1-4: ورقه های ROBO SLlDE برای هدایتگرها

ضلع a نباید کمتر از 15 میلیمتر و ضریب اصلاح شکل از فرمول زیر حاصل می گردد:

ARSL2 مساحت فشرده (تغییر شکل نیافته) وu محیط ورق ROBO SLlDE می باشد.

ROBO SLlDE

H-2: الگوی سوراخ نمودن المان لغزشی ROBO SLlDE

برای فشارهای ناشی از نیروهای دائمی مشخص GK بیش از 5 مگاپاسکال، الگوی به صورت شکل زیر تعبیه شده است که در مقابل لغزش مقاوم می باشد. شکل و آرایش حفره ها در شرایط بارگذاری نشده و در جهت اصلی لغزش نشان داده شده است.

ROBO SLlDE

پیوست I

سطح کاهش یافته برای المان لغزشی دایره ای

مقدار ضریب λ از مدل ریاضی با فرضیات زیر حاصل میشود:

 • فقط تنشهای فشاری انتقال یابد
 • تنش در سطح فشرده یکنواخت توزیع شود
 • تنش همواره در تماس با سطح در وضعیت نرمال می باشد (یک فرضیه محافظه کارانه که ضریب اصطکاک ناچیز ورقه ROBO SLlDE را توجیه میکند)
 • ورق پشت بند صلب می باشد.

ROBO SLlDE

λ : درجدول I-1 داده شده است.

A: سطح تماس برای سطح لغزنده از فرمول زیر بدست می آید

می توان به جای استفاده از مقادیر داده شده در جدول I-1 از فرمول زیر برای محاسبه ضریب λ استفاده کرد.

ROBO SLlDE

پیوست J

روشهای محاسبه خروج از مرکزیت ها در تکیه گاه های کروی ماگبا

J-1- کلیات:

از نیروهای اصطکاکی، افقی، چرخش تکیه گاه برای تعیین خروج از مرکزیت NSI ورق ROBO SLlDE استفاده می شود. در این پیوست روشهایی را برای محاسبه خروج از مرکزیت های قابل توجه ارائه می شود.

J-2- مقاومت اصطکاکی

J-2-1- سطح منحنی لغزنده

در صورت بروز چرخش، یک لنگر داخلی برای مقابله با اصحکاک به وجود میاید. صرف نظر از اینکه ایا تکیه گاه یک یا دو سطح دارد، خروج از مرکزیت از فرمول زیر بدست می اید:

که ضریب اصطکاک MAXµ در پیوست B داده شده است.

J-2-2- سطح لغزنده با هدایتگرها خارجی و حلقه مهاری

برای تکیه گاه های کروی و استوانه ای نشان داده شده در شکل A-3 در پیوست A چرخش باعث ایجاد یک خروج از مرکزیت موثر بر اعضای سازه ای مجاور می گردد که از فرمول زیر محاسبه می شود:

که ضریب اصطکاک MAXµ در پیوست B داده شده است. این ضریب برای حلقه مهاری برابر 0.2 درنظر گرفته می شود.

J-3- چرخش

در تمام تکیه گاه ها با دو صفحه لغزنده، زاویه چرخش ᾱ، باعث ایجاد خروج از مرکزیت e3 تحت بار قائم در سطح منحنی می شود که از فرمول زیر بدست می اید:

که در این فرمول b فاصله بین سطح مقطع مورد بررسی و سطح لغزشی می باشد. در هر میزان، خروج از مرکزیت در جهت مخالف نیز عمل میکند. پیوست E

وقوع e3 وابسته به این است که ورق منحنی ROBO SLlDE به ورق پشت بند محدب یا مقعر متصل شده باشد. در مواردی که تکیه گاه تنها دارای یک سطح لغزشی می باشد، e3 تنها در سطح منحنی ROBO SLlDE رخ میدهد.

J-4- نیروهای جانبی

نیرو جانبی ناشی از اعمال نیروی افقی و مقاومت اصطکاکی می باشد. در تکیه گاههایی که نیروی جانبی از طریق هدایتگر های خارجی یا حلقه مهاری انتقال پیدا میکند، خروج از مرکزیت صفحه لغزنده برابر با صفر خواهد بود. در تکیه گاه های ثابت با یک سطح لغزشی و هدایتگر خارجی نیروی افقی VS باعث ایجاد خروج از مرکزیتی می گردد که از فرمول زیر محاسبه می شود:

تمامی عمل ها و عکس العمل های جانبی غیر تصادفی باعث ایجاد یک خروج از مرکزیت می گردد که باید در محاسبات لحاظ گردند.

پیوستK

کلیات:

محدودیتهای ابعادی ورق پشت بند با سطح منحنی در تصویر K-1 نشان داده شده اند.

ROBO SLlDE

دیواره های درز می بایست تیز و مربع شکل باشد تا جریان را محدود کند. (شکل نشان داده شده در پیوست H)

شعاع ریشه درز نباید بیش از 1 میلی متر باشد. فاصله بین گوشه های ورق ROBO SLlDE و درز نباید از مقادیر جدول زیر بیشتر شوند.

ROBO SLlDE

که L در پیوست H داده شده است.

صافی

سطح ورق پشت بند در تماس با مواد باید به گونه ای باشد که بیشینه انحراف ∆Z از بیشنه 0.0003d یا 0.2mm بیشتر نشود.

روش محاسبه تغییر شکل صفحات پشت بند متصل به بتن

برای صفحات فولادی دایره ای متصل به اعضای بتنی سازه با مقاومت بتن C20 / 25 مطابق با EN 206-1 یا بیشتر و ملات از مقاومت معادل ، حداکثر تغییر شکل نسبی w∆ بیش از قطرL توسط معادله زیر آورده شده است:

ROBO SLlDE

که در ان :

db قطر ورق پشت بند

tb ضخامت ورق پشت بند (در ورق پشت بند با سطح منحنی محاسبات براساس ضخامت معادل محاسبه می شود)

ROBO SLlDE

L قطر ROBO SLlDE

L0 قطر مرجع برابر 300 میلی متر

رویه تقریبی فوق نیز ممکن است در صفحات مربع و صفحات مستطیل با ایده آل نمودن به صفحات مدور به قطر 1.13ab اعمال شود.