تکیه گاه خطی (Reston Linear Bearings)

تکیه گاه خطی Reston Linear Bearings


تکیه گاه خطی Reston Linear Bearing انتقال بار را بین روسازه و زیر سازه تضمین میکند. این نوع از تکیه گاه ها به دلیل صفحه مقعر نوسان کننده قابلیت کاهش نیروهای خمشی تیرهای پل که عمود بر محور نوسان صفحه باشد را دارد.
هیچ چرخش و تغییر شکلی در جهت عرضی پل یا جهت عمود بر محور نوسان تکیه گاه رخ نمیدهد و مسیر انتقال نیرو میتواند به اندازه یک خط و یا نقطه کاهش یابد. بنابراین تکیه گاه های Reston Linear Bearing یا خطی زمانی مناسب اند که سختی عرضی پل به قدری زیاد باشد که هیچ نوع پیچش یا انحراف نیروی عرضی رخ ندهد.

انواع تکیه گاه‌ Reston Linear Bearings  • تکیه گاه خطی نوع L (RESTON LINEAR Type L)
  • تکیه گاه خطی نوع LGe (RESTON LINEAR Type LGe)
  • تکیه گاه خطی نوع LGa (RESTON LINEAR Type LGa)

تکیه گاه خطی

تکیه گاه نوع L (RESTON LINEAR Type L)

تکیه گاه خطیتکیه گاه ثابت نوع L از دو صفحه فولادی تشکیل شده که بر روی یکدیگر قرار میگیرند که یکی از صفحات محدب بوده و به عنوان صفحه نوسان کننده عمل میکند. تکیه گاه میتواند نیروهای افقی و عمودی را در همه جهات منتقل کند. تکیه گاه های خطی نوع L معمولا در ترکیب با تکیه گاه های نوع LGe و LGa به کار میروند.
بر حسب درخواست این نوع از تکیه گاه ها را نیز میتوان به صفحات مهاری بالایی و پایینی مجهز نمود.

تکیه گاه نوع LGe (RESTON LINEAR Type L)

تکیه گاه خطیتکیه گاه های نوع LGe اجازه جابجایی های بزرگتر را در یک جهت می دهند. تکیه گاه از سه صفحه فولادی تشکیل شده که بر روی یکدیگر قرار میگیرند. صفحه میانی که با PTFE پوشانده شده است، به عنوان صفحه نوسان کننده عمل میکند و در ترکیب با صفحه لغزنده بالایی، به عرشه اجازه حرکت می دهد. نیروهای افقی به وسیله میله های هدات کننده جذب میشوند، که بسته به راستای کوله پل میتوانند مستقیم یا زاویه دار باشند.
بنا به درخواست این نوع از تکیه گاه ها را نیز میتوان به صفحات مهاری بالایی و پایینی مجهز نمود.

تکیه گاه نوع LGe (RESTON LINEAR Type L)

تکیه گاه خطیتکیه گاه های نوع LGe اجازه جابجایی های بزرگتر را در یک جهت می دهند. تکیه گاه از سه صفحه فولادی تشکیل شده که بر روی یکدیگر قرار میگیرند. صفحه میانی که با PTFE پوشانده شده است، به عنوان صفحه نوسان کننده عمل میکند و در ترکیب با صفحه لغزنده بالایی، به عرشه اجازه حرکت می دهد.
بنا به درخواست این نوع از تکیه گاه ها را نیز میتوان به صفحات مهاری بالایی و پایینی مجهز نمود.

کیفیتدر پنج دهه اخیر، ماگبا بیش از 50000 تکیه گاه سازه ای برای پروژه های مختلف در سراسر دنیا تامین کرده است. کیفیت و دوام بالشتک های ماگبا نه تنها به خاطر مشخصات اثبات شده محصولات، بلکه به علت تجربه فراوان پرسنل ما تضمین شده است.

سیستم مدیریتی ماگبا دارای گواهینامه ISO 9001:2008 می باشد. کیفیت نیز منظما توسط مراجع غیر وابسته از قبیل انجمن آزمایش مواد (MPA) دانشگاه اشتوتگارت چک می شود. کارخانه های ماگبا مطابق با استاندارد ISO 3834-2 عملیات جوشکاری را انجام می دهند و دارای استاندارد EN 1090 سازه های فولادی می باشند.

تکیه گاه خطی

تاییدیه های معتبر (اروپا)تکیه گاه هایReston Linear Bearing ماگبا مطابق استاندارد EN1337 طراحی و تولید شده و دارای برچسب CE می باشند که بیانگر برارده شدن کلیه ضوابط این استاندارد و چک شدن محصولات توسط مراجع ذیصلاح مستقل است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت بهساز پل رازان می باشد