سیستم پایش سلامت سازه ( SHM )

SHM چگونه کار می کند

سیستم پایش سلامت سازه ( SHM ) مجموعه ای از دستگاه های الکترونیکی پیشرفته است که با هدف ارزیابی شرایط واقعی سازه، بر روی سازه های عمرانی نصب می شوند. در طول نظارت بر سلامت سازه ها، خصوصیات ساختاری جهانی و محلی براساس مقادیر ثبت شده، ارزیابی می شوند. از این رو می توان توسعه بیشتر شرایط سازه ای را با دقت بالا پیش بینی کرد. امکان تشخیص ساده و سریع و ثبت تغییرات در رفتار بار تکیه گاه وجود دارد.

SHM های پیشرفته موارد ذیل را شامل می شوند:

1- دستگاه ها (حس گرها) ی اندازه گیری

حس گرها مستقیما روی اجزای سازه نصب می شوند، آنها پارامترهای فیزیکی را اندازه گیری می کنند و اطلاعات را به عنوان یک سیگنال دیجیتال یا آنالوگ منتقل می کنند.

2- کابل ها/ امواج رادیویی

دستگاه هایی برای انتقال سیگنال ها از حس گرها به واحد های دستیابی هستند.

3- مبدل های A/D ، حالت دهنده های سیگنال، فیلترها

دستگاه های الکترونیکی سیگنال های آنالوگ را به اطلاعات دیجیتال تبدیل می کنند. تقویت کننده های سیگنال و حالت دهنده ها برای تقویت سیگنال های کوچک محدود استفاده می شوند، بنابراین یک ارزیابی مطمئن را امکان پذیر می کنند.

4- واحد کسب اطلاعات

یک ثبت کننده داده که همه سیگنال ها را توسط حس گرها دریافت می کند و توسط یک کامپیوتر صنعتی که با دیسک های سخت یزرگ مجهز شده است همراه می شود، زیرا باید مقادیر زیادی از اندازه گیری داده ها پردازش شوند.

5- نرم افزار پردازش داده ها

به طور خاص نرم افزاری طراحی شده که قابلیت مدیریت داده ها و کنترل از راه دور سیستم را دارد.

6- روتر اینترنت

اتصال اینترنت انتقال داده ها را به کاربر نهایی فعال می کند. همچنین امکان دریافت هشدار ها و اعلان ها را از سیستم در هر زمانی ممکن می کند.

سیستم پایش سلامت سازه

خدمات ارائه شده

نظارت بر امنیت

درایور های اصلی، دغدغه های خاص مشتری در مورد پایداری یا قابلیت استفاده از یک سازه هستند. ماگبا راه حل های کاملی برای بازرسی اجزای مهم یک سازه از جمله اطلاع رسانی فوری در مواجهه با تغییرات قابل توجه، ارائه می دهد.

بازرسی سلامت سازه

راه حل های سفارش شده برای بازرسی طولانی مدت سازه ها به منظور دسترسی بر رفتار کل سازه، ارائه   می شود. سیستم های پایش سلامت سازه اطلاعات بسیار مهم را به منظور بهینه سازی طولانی مدت خدمات و هزینه های چرخه عمر، در اختیار مالک قرار می دهند.

بازرسی و خدمات اندازه گیری

نیازهای مالکین سازه برای ارزیابی شرایط دقیق، می تواند توسط خدمات ارزیابی ماگبا برآورده شود. داده های مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و وضعیت کلی اجزای سازه با جزئیات خلاصه می شود.

خدمات مشاوره

عملیات ترمیم اغلب وضعیت بار و سیستم استاتیکی یک سازه را تغییر می دهد. ارزیابی شرایط واقعی قبل از بازسازی با استفاده از تجربه شبکه جهانی ماگبا، توصیه ها را برای ساخت اجزای سازه ای جدید ممکن می سازد.

کاربرد ها و فواید

کاربرد ها

سیستم معتبر و کارآمد جمع آوری خودکار داده ها ROBOCONTROL  به بسیاری از رشته های مهندسی که به چند نمونه در ذیل اشاره شده، مزایایی ارائه می دهد.

·        پل ها

·        تونل ها

·        ساختمان ها

·        سد ها

·        زیر ساخت ها

·        معدن

·        محافظت تاریخی

·        برنامه های زیست محیطی

مزایا برای کاربران نهایی

مالکین و مقامات

·        افزایش ایمنی در کل سازه و اجزای مهم آن

·        به حداقل رساندن خطر توسط سیستم بازرسی ایمنی و اطلاع رسانی فوری از تغییرات

·        افزایش طول عمر سازه و کاهش هزینه های مدت عمر

·        برنامه ریزی سرمایه گذاری بهتر

·        بهینه های سازی کارهای نگهداری و تعمیر

·        حمایت موثر دپارتمان بازرسی سازه

·        مدیریت خطر: خطرات تعریف شده و قابل اندازه گیری

طراحان و مهندسان

·        تایید عملکرد ساختاری طراحی شده/ مورد انتظار

·        تایید پارامترهای طراحی

·        به روز کردن مدل برای بهینه سازی محاسبات طراحی

·        افزایش تجربه طراحی و تعالی فنی

شرکت های ساختمانی

·        اثبات کار ساخت و ساز اجرا شده به طور دقیق

·        بهینه سازی فرآیند های ساخت و ساز