محصولات mageba در یک نگاه

محصولات mageba زیر سازی و سازه های صنعتی

درزهای انبساط

–           درزهای تک گپی

–           درزهای انبساط مدولار

–           درزهای finger لغزنده

–           درزهای finger کنسول

–           درزهای Mat

–           درزهای راه آهن

–           درزهای plug انعطاف پذیر

بازرسی و خدمات سازه ای

–           سیستم پایش سلامت سازه

–           بازرسی ها

–           نوسازی ها

–           آزمایش ها

تکیه گاه های سازه ای

–           تکیه گاه های POT

–           تکیه گاه های کروی

–           تکیه گاه های الاستومری

–           تکیه گاه های دیسکی

–           تکیه گاه های ILM

–           تکیه گاه های Deformation

–           تکیه گاه های خاص

دستگاه های لرزه ای / محافظت سازه ای

–           میراگرهای هیدرولیک

–           اجزای انتقال ضربه (ضربه گیر)

–           میراگرهای فنری از پیش بارگیری شده

–           پاندولی اصطکاکی

–           جداسازهای لاستیکی

–           Fuse-Box برای درزهای انبساط

1
2
3
4
1

2

3

4

محصولات mageba ساختمانی

تکیه گاه ها

–           تکیه گاه های Slab

–           تکیه گاه های Wall

–           تکیه گاه های جدا شونده

–           تکیه گاه های لغزنده

–           تکیه گاه های Deformation

–           صفحات لغزنده

–           تکیه گاه های الاستومری

–           تکیه گاه های عایق حرارتی

جداسازی لرزه ای و عایق صوتی ضربه ای

–           تکیه گاه های جداساز لرزه ای

–           عایق صوتی ضربه ای

–           تکیه گاه های Staircase

–           تشک های جداساز لرزه ای

–           پایه های نگهدارنده عایق صوتی

–           تکیه گاه های جرثقیل

درزهای انبساط

درزهای مخصوص کار سنگین

–           درزهای ضد آب

–           درزهای استاندارد

–           درزهای فشردگی

–           درزهای لرزه ای

درزهای plug  انعطاف پذیر

دستگاه های لرزه ای / محافظت سازه

بازرسی سازه

1
2
3
4
5
1

2

3

4

5