RESTON و کاربردهای محصولات برای سازه های صنعتی ماگبا همراه شمـا برای ســازه های صــنعتی درباره ماگبا در طول پنج دهه گذشته ، دفتر مرکزی شرکت ماگبا سوئیس در Bulach  واقع در شمال زوریخ ، محصولات و راهکارهایی برای پروژه های ساختمانی در سراسر جهان ارائه داده است. ماگبا با داشتن شعبه هایی در 19 […]