ردیف شرح کالا ابعاد تعداد / مقدار تیپ سال پروژه کارفرما پیمانکار
1 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×219 32 1395 پل های قطعه 3 راه آهن قزوین رشت توسعه راه ها استراتوس
2 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 700×800×69 24
3 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 700×800×129 8
4 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×450×69 80
5 ضربه گیر 750×150×50 80
6 ضربه گیر 600×150×50 40
7 ضربه گیر 200×200×50 48
8 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 50 1394 پل گلکار تبریز شهرداری تبریز بتن آذر
9 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 106
10 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 3 1395 پل تقاطع شهریار شهرداری تبریز تهیه
11 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×400×74 2
12 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 1393 پل راه آهن شهرداری تبریز آدیش کار
13 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
14 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل ائل گلی شهرداری تبریز تهیه
15 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
16 میراگر ویسکوز 16 2 95 پل قطور خوی
بزرگترین پل خرپایی راه آهن
راه آهن جمهوری اسلامی ایران فاطر گستران جنوب
17 میراگر ویسکوز 4 1
18 براکت و پین 8
19 جداساز لرزه ای قطر 60سانتی متر 1 95 پل ابوذر ارومیه شهرداری ارومیه مهندسی عمران و تولیدی نیرو
20 جداساز لرزه ای قطر 80 سانتی متر 1
21 جداساز لرزه ای قطر 90 سانتی متر 1
22 درز انبساط الاستومری DR50 56
23 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 900×900×217 7
24 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 900×900×309 11
25 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 900×900×263 9
26 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 800×800×334 9
27 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 600×700×230 5
28 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 400×300×74 8 95 آزادراه تهران – شمال قطعه یک توسعه راه ها پورنام
29 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 400×250×99 60 2 96 آزادراه تهران – شمال قطعه یک توسعه راه ها پورنام
30 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 400×300×99 12 2
31 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 500×350×99 36 2
32 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 500×400×99 30 2
33 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 400×250×144 12 2
34 بالشتک الاستومری (نئوپرن ) 500×400×144 24 2
35 ضربه گیر 200×150×50 364
36 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل ارین شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
37 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
38 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 تهیه و نصب درز انبساط پل ولایت اهواز شهرداری اهواز ماگما
39 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
40 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل باراجین قزوین شهرداری قزوین شرکت ملی ساختمانی
41 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
42 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل ملاصدرا قزوین شهرداری قزوین شرکت ملی ساختمانی
43 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
44 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل ابوترابی  قزوین شهرداری قزوین شرکت ملی ساختمانی
45 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
46 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×73 60 94 پل افلاک نما تبریز شهرداری تبریز دالگا
47 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×73 40
48 درز انبساط الاستومری RS-A80 45.6 95 پل افلاک نما تبریز شهرداری تبریز دالگا
49 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 تهیه نئوپرن و درز انبساط پل میندوآب شهرداری میاندوآب سازه پایدار آذربایجان غربی
50 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
51 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 93 پل میثم ارومیه شهرداری ارومیه مهندسی عمران و تولیدی نیرو
52 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
53 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 93 پل شور بوشهر اداره راه و شهرسازی بوشهر مهسازان
54 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
55 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 93 پل نایبند بوشهر اداره راه و شهرسازی بوشهر نو پرور
56 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
57 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×25×63 24 2 95 پل گرمسار اداره راه و شهرسازی سمنان خانه گستر گیل
58 ضربه گیر رابر 650×200×30 16
59 ضربه گیر رابر 1250×200×30 8
60 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل وادی رحمت شهرداری تبریز آدیش کار
61 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
62 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×52 50 96 راه آهن دورود – خرم آباد راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارگاه خاتم الانبیاء
63 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×99 12 97 راه آهن دورود – خرم آباد راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارگاه خاتم الانبیاء
64 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×99 16
65 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×99 3
66 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×96 25
67 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×400×52 21 63 راه آهن دورود – خرم آباد راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارگاه خاتم الانبیاء
68 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×52 28
69 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×63 20 98 راه آهن دورود – خرم آباد راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارگاه خاتم الانبیاء
70 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×63 8 99 راه آهن دورود – خرم آباد راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارگاه خاتم الانبیاء
71 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×73 88 99 پل 13 آبان تبریز شهرداری تبریز عمران تکامل
72 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 41 94 پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
73 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 37
74 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 19
75 کابل پیش تنیدگی ./6 50000
76 کابل پیش تنیدگی ./6 50000
77 کابل پیش تنیدگی 0/6 49596 95 پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
78 کابل پیش تنیدگی 0/6 24084
79 کابل پیش تنیدگی 0/6 5100
80 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×700×150 12 96 پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
81 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 650×190 7
82 درز انبساط الاستومری DR100 70
83 درز انبساط الاستومری DR165 32
84 درز انبساط الاستومری DR250 58.56
85 درز انبساط الاستومری DR165 26 97 پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
86 درز انبساط الاستومری DR100 26
87 درز انبساط الاستومری DR100 40 98 پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
88 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 259 95 تهیه و نصب جداساز لرزه ای با هسته سربی
پل قوسی شهید باکری تبریز
شهرداری تبریز خاوران سازه
89 درز انبساط الاستومری DR165 26 96 پل آذربایجان ارومیه شهرداری ارومیه مهندسی عمران و تولیدی نیرو
90 درز انبساط الاستومری DR330 21.12
91 درز انبساط الاستومری DR350 100 95 تعمیر درز انبساط پل جمهوری و آزادی مشهد شهرداری مشهد بهساز پل رازان
92 درز انبساط الاستومری DR165 53
93 کابل پیش تنیدگی DR230 53
94 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 40×12.9 24 94 پل های حکیم شهرداری تهران شهید رجایی
95 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 65×13 36
96 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×99 9 95 پل های حکیم شهرداری تهران شهید رجایی
97 درز انبساط مدولار 1 95 تهیه و نصب درز انبساط پروژه ایرانمال خصوصی اسپیلت
98 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D300×107 2 94 پل میان جاده کرج شهرداری کرج نصیر عمران آریا
99 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D350×99 20
100 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D350×99 6
101 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D400×99 4
102 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D450×114 2
103 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D550×99 8
104 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D600×250×174 2
105 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×500×174 2
106 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×700×174 2
107 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×800×170 2
108 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 17 95 پل میان جاده کرج شهرداری کرج نصیر عمران آریا
109 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 4
110 کابل پیش تنیدگی 400×300×74 25
111 درز انبساط DR 50 60 94 پل های سیرجان شهرداری سیرجان جهاد نصر کرمان
112 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×84 6 96 آزاد راه تهران – شمال قطعه دو توسعه راهها اویول
113 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 700×90 3
114 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×84 6
115 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 650×90 3
116 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 550×84 12
117 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 750×90 12
118 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×107 48 96 آزاد راه تهران – شمال قطعه سه توسعه راهها ناودیس راه
119 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×114 96
120 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×450 144
121 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل شهر کرمان شهرداری کرمان فاران مشرق کرمان
122 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
123 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×73 60 94 پل دامپزشکی تبریز شهرداری تبریز دالگا
124 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×73 40
125 درز انبساط RS-A80 45.6 95 پل دامپزشکی تبریز شهرداری تبریز دالگا
126 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 94 پل میاندوآب شهرداری تبریز سازه پایدار ارومیه
127 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
128 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 259 95 پل آذربایجان تبریز شهرداری تبریز خاوران سازه
129 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×400×84 8 95 پل مطهری – امیرکبیر شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شهرداری شیراز
130 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×450×84 4
131 POT Bearing 28
132 POT Bearing 30
133 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×450×69 8 95 آزادراه اصفهان – شیراز قطعه یک توسعه راهها راه سازی عمران
134 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×69 8
135 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×800×50 8
136 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×300×63 24 95 آزادراه اصفهان – شیراز قطعه سه توسعه راهها راه سازی عمران
137 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×300×52 24
138 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×150×30 100
139 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×700×90 1 1 95 آزادراه منجیل – رودبار توسعه راهها سداد
140 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×600×69 1 1
141 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×700×70 2 1
142 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×700×110 1 1
143 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×129 2 1
144 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×800×102 1 1
145 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×250×129 1 1
146 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×250×107 13 1
147 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×400×129 1 1
148 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×99 18 1
149 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 250×400×85 3 2 96 آزادراه منجیل – رودبار توسعه راهها سداد
150 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×69 1 2
151 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×600×99 2 2
152 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×450×99 9 96 پل جهان بار بندرعباس شهرداری بندرعباس عمران مکران
153 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×600×159 17
154 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×700×150 25
155 درز انبساط الاستومری RSA-80 80
156 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×107 2 94 پل امام حسین بندرعباس شهرداری بندرعباس نصیر عمران آریا
157 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×99 26
158 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×99 4
159 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×99 2
160 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 550×99 8
161 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×250×174 2
162 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×500×174 2
163 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×700×170 2
164 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×800×170 2
165 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×74 46 95 پل امام حسین بندرعباس شهرداری بندرعباس نصیر عمران آریا
166 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 350×104 65 96 پل ملاصدرا – چمران شهرداری تهران ساتراپ دژکار
167 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 10 1 95 پل رودخانه هیرمند  راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان عطاردیان
168 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 10 2
169 درز انبساط RS-A80 48 96 پل رودخانه هیرمند  راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان عطاردیان
170 درز انبساط RS-A80 25.6 97 پل رودخانه هیرمند  راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان عطاردیان
171 درز انبساط مدولار LR2 50 2 96 پل میدان سپاه کرج شهرداری کرج رامان
172 درز انبساط الاستومری DR250 85.4 96 پل کابلی ولیعصر شیراز شهرداری کرج رامان
173 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 750×350×52 4 95 پل موسی ابن جعفر شهرداری بیرجند سایه گستر بیرجند
174 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×300×52 36
175 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) D400×99 9 95 پل امامت ارومیه شهرداری ارومیه موسسه امین
176 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×99 12 95 پل شهر گرگان شهرداری گرگان سازه پایدار زنجان
177 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×200×41 12
178 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×200×52 12
179 درز انبساط الاستومری RS-A80 19.6
180 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) DR75 20
181 کابل پیش تنیدگی 12730 96 پل کوهسار شیراز شهرداری شیراز موسسه عمران
182 کابل پیش تنیدگی 11740
183 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×63 33 95 پل کابلی ایرانمال تات مال بنداشت
184 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×144 42
185 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×52 4
186 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 650×144 12
187 ضربه گیر (دمپر ) 400×200×50 42
188 ضربه گیر (دمپر ) 600×400×50 2
189 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 250×400×63 6
190 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×144 6 96 پل کابلی ایرانمال تات مال بنداشت
191 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×148 2
192 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×138 2
193 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×242 8
194 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×195 4
195 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×156 14
196 ضربه گیر ( دمپر ) 400×200×50 24
197 ضربه گیر ( دمپر ) 600×400×50 8
198 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 500×400×144 20
199 درز انبساط الاستومری LR2 47.585 97 پل کابلی ایرانمال تات مال بنداشت
200 درز انبساط الاستومری RS-A80 113.075
201 درز انبساط الاستومری LR-RS80 26.84
202 درز انبساط الاستومری DR80 140 95 تعمیرات پلهای تهران یادمان سازه راه شولدر
203 درز انبساط الاستومری DR140 32
204 کابل پیش تنیدگی TYSCA 5580
205 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×357 8 96 پل میدان استقلال اصفهان شهرداری اصفهان شهید رجایی
206 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×700×335 8 96 پل چهارشیر اهواز شهرداری اهواز پل سازه
207 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×332 8
208 جداساز لرزه ای HDRB 500×275 12 97 پل دیلم اهواز راه و شهرسازی خوزستان دره ساز
209 جداساز لرزه ای HDRB 600×264 12
210 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×250×63 340 96 پل کلاچای – رحیم راه و شهرسازی گیلان سازه کار
211 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×52 4 95 پل امام رضا قزوین شهرداری قزوین شهید رجایی
212 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×355 71 1
213 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×800×332 44 2
214 درز انبساط الاستومری T330 54.8 96 پل امام رضا قزوین شهرداری قزوین شهید رجایی
215 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×355 37 1
216 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×800×332 20 2
217 درز انبساط الاستومری T330 19.52 98 پل امام رضا قزوین شهرداری قزوین شهید رجایی
218 درز انبساط الاستومری T230 30.5
219 درز انبساط الاستومری T80 18.2 97 تعمیرات و مقاوم سازی پل های کرج شهرداری کرج بهساز پل رازان
220 درز انبساط الاستومری DR350 100 95 تعمیردرز انبساط پل های جمهوری و آزادی شهرداری مشهد بهساز پل رازان
221 درز انبساط الاستومری DR165 53
222 درز انبساط الاستومری DR230 53
223 کابل پیش تنیدگی TYSCA 44380 96 تهیه و اجرای کابل پل شاریو اصفهان شیراز توسعه راهها بهساز پل رازان
224 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×63 100 96 راه آهن چابهار زاهدان توسعه راهها قرارگاه خاتم الانبیاء
225 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×63 250 97 راه آهن چابهار زاهدان توسعه راهها قرارگاه خاتم الانبیاء
226 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×250×63 400 99 راه آهن چابهار زاهدان توسعه راهها قرارگاه خاتم الانبیاء
227 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×63 1200
228 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×300×52 50 96 راه آهن دورود خرم آباد توسعه راهها موسسه امید پارس
229 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×99 12 97 راه آهن دورود خرم آباد توسعه راهها موسسه امید پارس
230 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×99 16
231 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×99 3
232 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×96 25
233 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×263 12 97 تقاطع غیر همسطح شهید همدانی شهرداری همدان محور گستر شرق
234 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×263 6 98 تقاطع غیر همسطح شهید همدانی شهرداری همدان محور گستر شرق
235 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 700×295 10
236 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 850×263 12
237 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×900×309 6 99 تقاطع غیر همسطح شهید همدانی شهرداری همدان محور گستر شرق
238 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 700×800×295 8
239 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 95 پل کابلی استانه اشرفیه اداره راه و شهرسازی گیلان سپید کرخه
240 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
241 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×99 9 98 پل خواجو بندرعباس شهرداری بندرعباس عمران مکران
242 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×600×159 17
243 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×700×150 21
244 درز انبساط الاستومری RSA-80 75.6
245 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 97 کمربندی جنوبی تهران توسعه راهها آبادراهان پارس
246 بالشتک الاستومری ( نئوپرن )
247 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×96 50 97 قطعه دوم راه اصلی پاتاوه -دهدشت توسعه راهها پارس گرما
248 کابل پیش تنیدگی TYSCA 30000 97 بندر شهید رجایی اداره بنادر استان هرمزگان عمران سازه کاشیگری
249 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×63 34 96 راه آهن میانه – تبریز توسعه راهها بتن سازه
250 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 250×400×63 6
251 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×63 22 97 راه آهن میانه – تبریز توسعه راهها بتن سازه
252 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×300×63 9
253 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×300×47 1
254 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×63 20 2 96 قطعه ششم بزرگراه میاندوآب وزارت راه و شهرسازی پارکت
255 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×600×84 26 97 پروژه کمربندی شمالی کرج شهرداری کرج سازه های صنعتی آذران
256 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×69 38
257 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 600×245 26
258 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×99 114 98 پروژه کمربندی شمالی کرج شهرداری کرج سازه های صنعتی آذران
259 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×63 124 98 پل های اتوبان سهند -تبریز قطعه یک و دو وزارت راه و شهر سازی بتن سازه
260 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 450×350×69 16
261 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×250×63 60
262 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 400×500×54 5
263 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 250×200×74 40
264 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 200×400×49 45
265 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×42 40
266 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 900×309 10 99 پل خور شیلات شهرداری بندرعباس سریگ بندر
267 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 800×357 4 99 تعمیرات پل آزادگان کرج شهرداری کرج بهساز پل رازان
268 درز انبساط الاستومری RSA-80 80 99 تعمیرات نئوپرن  پل شهید چمران اصفهان شهرداری اصفهان بهساز پل رازان
269 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×63 288
270 بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) 300×400×107 192
271 جداساز لرزه ای پاندولی PENDULUM 4 1 99 تامین بزرگترین جداساز پاندولی آزادراه منجیل رودبار وزارت راه و شهرسازی پورنام
272 جداساز لرزه ای پاندولی PENDULUM 4 2
273 جداساز لرزه ای پاندولی PENDULUM 4.3 4 99 تامین بزرگترین جداساز پاندولی آزادراه منجیل رودبار وزارت راه و شهرسازی عطاردیان
274 جداساز لرزه ای پاندولی PENDULUM 33.5 4
275 جداساز لرزه ای پاندولی PENDULUM 11 2
276 اسفریکال بیرینگ KA3.0 5 99 تهیه اسفریکال بیرینگ پل چپ گرد صدرا شیراز شهرداری شیراز سازمان عمران شیراز
277 اسفریکال بیرینگ KA2.3 4