پل راه آهن ALP Transit 78 (سوئیس)

توضیحات پروژه

عملیات ساخت پل ارتباطی جدید ALP Transit / NEAT از میان کوه های آلپ یکی از بزرگترین پروژه های سازه ای می باشد که در حال حاضر در سوئیس اجرا می شود. تونل ها و پل های آن مدت زمان مسافرت بین دو شهر Zurich و Milan را به تنها 5/2 ساعت خواهد رساند. مسیر جدید برنامه ریزی شده که در خط راه آهن، در سال 2019 افتتاح شد.

یک پل دره گذر در قسمت شمال به نام Lotto781، تونل جدید Ceneri را به راه آهن موجود بین Bellinzona و Locarno متصل می کند. طول آن 1012 متر است و دارای قطر 850 متری      می باشد.

گستره ماگبا

ماگبا USA تمام 23 عدد درز انبساط Tensa Modular مدل LR مورد نیاز را برای پل Tappan Zee در طول های کاملا متوالی که بلند ترین آن 105 فوت ( 32 متر) می باشد، تامین می کند. بزرگترین درزها از نوع LR18 هستند که هر کدام با 18 گپ (Gap) حرکتی مجزا، حرکات طولی کل را حداکثر تا 54 اینچ ( 1.4 متر) تنظیم می کنند.

ماگبا USA همچنین 16 قطعه انتقال دهنده ضربه RESTUN STU ( STU، معروف به دستگاه قفل کننده)، با ظرفیت های kips 800 (3550 kN) و دریچه های کاهنده فشار به اندازه (kips 1600) (7100 (kN را تامین می کند. وزن هر STU 6.150 کیلوگرم (13.500 فوت) است و به صورت مجزا آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که این عملکرد می تواند معیارهای طراحی لازمه را برآورده کند.

نکات مهم و حقایق

محصولات ماگبا

نوع: کلیدهای برشی RESTON®FORCE ، تکیه گاه های  RESTON®POT ، واحد های انتقال دهنده ضربه RESTON®STU

ویژگی: کلیدهای برشی طراحی شده برای بار خستگی

نصب: 2012-2019

سازه

پروژه: AlpTransit / NEAT

کشور: سوئیس

اتمام ساخت: 2019

نوع: Railway viaduct ( پل دره ای راه آهن)

طول: 1012 متر