پل راه آهن Izmit Bay South Approach

پل

توضیحات پروژه

پل Izmit Bay نزدیک استانبول در حال حاضر در دست ساخت می باشد که دارای دهانه اصلی 1550 متری است و 6 خط بزرگراه بر روی خلیج حمل می کند که ارتباط راهی استانبول و جنوب غرب ترکیه را بطور قابل توجهی بهبود می بخشند. پل در منطقه ای با فعالیت لرزه ای بالا قرار گرفته که در آن گسل آناتولی در مسیر پل بصورت عمودی امتداد دارد. پیش بینی می شود که این گسل در حادثه لرزه ای  بعدی از هم گسیخته شود که باعث حرکات شدید زمینی خواهد شد. طراحی پل و معبر راه آهن آن از نظر مقاومت و پایداری در زمان چنین حوادث لرزه ای شدید بسیار حائز اهمیت است.

گستره ماگبا

سیستم حفاظتی لرزه ای منتخب برای معبر پل جنوبی شامل 22 قطعه جداساز است و هر کدام دارای 2 عدد جداساز لرزه ای با هسته سربی LASTO LRB ( با ظرفیت حداکثر 42 MN) می باشد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، به همراه 108 میراگر ویسکوز RESTON SA ( با شدت ضربه حداکثر 1175 میلی متر)  که در جهت های عرضی و طولی کار می کنند.

تکیه گاه های کروی RESTON SPHERICAL و دستگاه های مقاومتی uplift با طراحی ویژه، نیز در قسمت های انتهایی سازه مورد نیاز می باشند.

هر کدام از تکیه گاه ها برای وزن های 20 MN طراحی شده اند و حرکات لغزشی طولی به اندازه 1470± را مجاز می کنند.

نکات مهم و حقایق

محصولات ماگبا

نوع: جداسازهای لرزه ای با هسته سربی LASTO®LRB ، میراگرهای ویسکوز RESTON®SA ، تکیه گاه های کروی RESTON®SPHERICAL، دستگاه های Uplift

نصب: 2015-2014

سازه

کشور: ترکیه

اتمام ساخت: 2016

نوع: پل راه آهن

مهندس: COWI A/S

پل