نوشته‌ها

در اینجا تکیه گاه های لاستیکی با میرایی بالا با عنوان HDRB و تکیه گاه ها با میرایی پایین با عنوان LDRB معرفی شده است.