نوشته‌ها

پروفیل انبساط TENSA COMPRESS یک پروفیل فشرده سازی است که برای متعادل کردن حرکات انبساط تا 65 میلی متر و درزبندی درز انبساط لاستیکی و گپ ها طراحی شده است.